Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / Q

 

Copyright © Maxdorf 2011 

q. e. d.zkr. quod erat demonstrandum

q. s. zkr. quantum satis, kolik stačí, zkratka užívaná na lékárenských receptech [lat. quantum kolik; satis stačí]

quadriga (vysl. kvadriga) – lat. čtyřspřeží [zkrác. ze staršího quadrijugae, to z quadri- čtyři + jugum spřežení, jho]

quasi (vysl. kvazi) – lat. jakoby, podobný, téměř. V češtině dnes běžně "kvazi" [složenina z lat. quam jak, jako + si jestliže, dosl. jakoby]

quasimodo (vysl. kvazimódo) – ošklivý, nevzhledný člověk, většinou s tělesnou vadou [podle Quasimoda, hlavní postavy románu Victora Huga Zvoník u Matky boží]

quebracho (vysl. kebračo) - špan. označení různých (obv. latinskoamerických) druhů velmi tvrdého dřeva. V češtině dnes běžně psáno "kebračo" [špan. quebrar lámat; hacha sekyra; dosl. dřevo, o které se dokáže zlomit sekyra]

quoad – lat. co se týká, užívá se v medicíně; quoad sanationem – co se týká života prognóza z hlediska uzdravení, quoad vitam – co se týká života prognóza z hlediska přežití

quod erat demonstrandum  (zkr. q.e.d.) – což mělo být dokázáno (dosl. což bylo dokázat), závěrečná formule důkazů, především matematických. Dříve se tato zkratka užívala i v důkazech logických a filozofických, slavné je užití v díle Etika, které její autor Baruch Spinoza koncipoval v duchu Eukleidových Základů geometrie. Právě v Eukleidově díle lze nalézt řecký vzor latinské formule - όπερ έδει δεϊξαι = (h)oper edei deixai, zkracováno ΟΕΔ [lat. quod což, erat byl, min. č. od esse být; demonstrare ukázat, dokázat]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.