Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / W

 

Copyright © Maxdorf 2011

wagneriánský – vztahující se k hudbě a zejména k názorům Richarda Wagnera (1813–1883). Může podle kontextu označovat reformu opery, oslavu německé historie, Wagnerův antisemitismus, často pak obdiv k osobě skladatele a jeho následování

Wall Street – ulice na Mannhattanu (New York, USA), která je symbolem burzovních obchodů, v širším smyslu bankovnictví, popř. i celé ekonomiky. Akciová burza zde existuje od r. 1792 [od zač. 17. stol. ulice v Novém Amsterodamu – de Waal Straat; nelze již zjistit, zda podle zde žijících Valonů nebo dřevěné hradby postavené na obranu proti Indiánům a Britům – oboje holandsky Waal]

warrant – angl. 1. záruka, záruční list, garance 2. písemný příkaz, plná moc, též zatykač, příkaz k domovní prohlídce apod. [angl. warrant, pův. ve významu obrana, ochrana, záruka (do fr. přešlo jako garant), příb. s něm. wehren bránit, odtud např. Wehrmacht či Bundeswehr]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.