Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / U

 

 Copyright © Maxdorf 2011 

univerzální – všeobecný, obecný, celosvětový, všestranný, týkající se celého světa; tech. všeobecně použitelný, všestranný. U. klíč, u. vědomosti, u. vzdělávání, u. soustruh, u. konstanta, u. dědic, u. dárce krve [lat. universus všeobecný, celkový, světový, všechen]

urbanismus – obor architektury zabývající se výstavbou měst n. jejich částí; soustavná plánovitá výstavba měst; obor územního plánování s důrazem na tvorbu životního prostředí [lat. urbanus městský, velkoměstský od urbs, urbis město]

utopie – neuskutečnitelné přání n. představa, neproveditelný záměr; ideál. Politická u., utopie v díle K. Čapka RUR, technika přestihla u. [podle díla T. Mor(e)a 1478–1535, angl. filoz. a politika Utopia]


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.