Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník cizích slov / Z

 

Copyright © Maxdorf 2011

zenit1. průsečík svislé přímky z místa pozorovatele s nebeskou sférou; nadhlavník; vrchol 2. vrcholný bod nějakého vývoje n. děje. Slunce stálo v z., měsíc dostoupil k z., básník stál v z. své slávy, dospět k z. života, jaro bylo v z. [arab. samt (ar-ra’s) směr (hlavy) od temene vzhůru]

zóna1. pruh, pásmo, území; úsek; vzdálenost 2. meteor. přechodná oblast mezi studenou a teplou anticyklonou 3. astr. kulový pás mezi dvěma deklinačními kruhy 4. pásmo výskytu určitých druhů rostlin. Okupační z., vojenská z., subtropická z., frontální z. [řec. zone pás, opasek]

žánr1. druh literárního a uměleckého díla (epika, próza, olejomalba atd.) 2. uměl. zobrazení výjevu běžného života. Drobný ž., malířský ž., literární ž., utopický ž., epický ž., maloměstský ž., hudební ž. [franc. genre rod, řád, sloh, způsob]

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.