Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / G

 

Copyright © Maxdorf 2012


gap –
rozdíl, nedostatek | ang.

garance – záruka

gender – rovné postavení mužů i žen; existují genderové organizace, které usilují o dosažení rovného postavení obou skupin (resp. o "zrovnoprávnění" žen)

gesce – kompetence, pravomoc

go live – přechod do živého provozu | ang.

goodwill – dobrá pověst, dobré jméno = hodnota firmy, do které se zahrnuje i její reputace, image, vedení, hodnocení klienty, obchodními partnery apod. Opakem je badwill | ang.

guvernér – vrcholný představitel ČNB


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.