Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / J

 

Copyright © Maxdorf 2012

jednací řád – dokument, který obsahuje pravidla pro jednání určitého orgánu (jednací řád představenstva)

jednatel – zástupce firmy (společnosti), který zastupuje firmu navenek

jednatelství – filiálka, pobočka

jednoduché účetnictví – druh účetnictví; zachycuje příjmy a výdaje tak, jak nabíhaly (časově) a vyčísluje jejich rozdíl

jednoduché úročení – metoda pro výpočet úroků, kdy se úroky vypočítávají stále pouze z počátečního vkladu (nikoli z naběhlých úroků); opakem je složené úročení

jednorázový platební příkaz – platební příkaz k jednorázovému provedení platby

jistina – označení pro peníze uložené na účet; z jistiny se vypočítává úrok, který se u některých produktů připisuje na účet a stává součástí jistiny

jmenovitá hodnota – viz nominální hodnota

job – (džob) pracovní místo, funkce


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.