Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Malý slovník finanční gramotnosti / Y

 

Copyright © Maxdorf 2012

YTD (yet to day ) – označení ve finančních výkazech; ukazatel je spočten od začátku roku do daného data (ne do konce roku); např. údaj 101 % YTD k 30. 6 neznamená, že jsme za půl roku splnili plán a překročili jej o 1 %, ale že alikvótu plánu (tj. plán k 30.6.) plníme na 101 % | ang.


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.