Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce




Tématický kvíz

Diabetologie, endokrinologie, metabolismus


1. Co nepatří pod diagnózu prediabetes?


2. Hlavní funkcí chylomikronů je


3. Mezi typické příznaky hypotyreózy nepatří:


4. AMPK (kináza aktivovaná AMP) je klíčovým senzorem energetického stavu buňky. Její aktivita se u zdravého jedince pravděpodobně sníží


5. Dapagliflozin je inhibitor membránového transportéru SGLT2 s perspektivním využitím v léčbě DM. Vyberte nesprávnou odpověď


6. Bílkovinný komplex s klíčovým významem pro endocytózu se nazývá


7. Hlavním substrátem pro tvorbu žlučových kyselin je:


8. Inkretiny  


9. Vyberte správnou kombinaci generického a obchodního názvu inhibitorů DPP-IV


10. Hlavními dvěma třídami lipoproteinů odpovědnými za transport cholesterolu v krvi jsou:




Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.