Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Magazín

Tučný čtvrtek

Nazývá se tak poslední čtvrtek před Popeleční středou a tímto dnem začíná masopust. Alespoň tak to dnes chápe většina z nás, i když to není tak úplně pravda. Masopust jako období roku začíná již po svátku Třech králů, avšak tímto dnem začíná oněch …

Magazín

Masopust

Masopust, fašank, končiny či ostatky, tak se nazývá období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a Popeleční středou (letos je 14. února ). Je to období, které předchází čtyřicetidennímu postnímu období před Velikonocemi, a proto byl masopust …

Magazín

Hromnice

Je pravděpodobné, že stejně jako mnohé jiné tradice i Hromnice mají svůj původ v pohanských zvycích. S příchodem křesťanství se ale začal slavit svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve také svátek Očišťování Panny Marie), jehož datum bylo stanoveno na 2. února. Tento svátek známe ale spíše ...

Štědrý večer

Magazín

Štědrý večer

Štědrovečerní stůl nebyl zdaleka tak bohatý jako dnes. Jako předkrm se podával kousek vánočky, ořechy a jablka. Rybí polévku neměl na stole zdaleka každý, a tak ji v chudších domácnostech nahradila třeba čočková, hrachová, houbová nebo kroupová. Hlavní pokrm byl většinou ...

vánoční zvyky

Magazín

Vánoce ve světě

Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky. Později se stal vánočním svátkem zimní slunovrat a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Od šestnáctého století existují důkazy o vyměňování dárků mezi přáteli a příbuznými. Nejvíce dárků ...

Jesličky

Magazín

Symboly Vánoc

Chvojí a různé zelené větvičky plnily původně nikoli ozdobnou, ale ochrannou funkci. Pastýři je zastrkávali za vrata chléva jako záštitu dobytka před vším zlým. Hospodáři zase za trámy v chalupě, aby chránili svůj dům a rodinu. Zdobení stromků bylo ještě začátkem 16. století katolickou církví ...

vánoční zvyky

Magazín

Vánoce ve světě

Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky. Později se stal vánočním svátkem zimní slunovrat a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Od šestnáctého století existují důkazy o vyměňování dárků mezi přáteli a příbuznými. Nejvíce dárků ...

vánoční zvyky

Magazín

Tradiční vánoční zvyky a obyčeje

Štědrému dni přikládali naši předkové jakési magické kouzlo. Byli přesvědčeni, že v tento den se člověku mohou splnit některá jeho přání. A tak pomocí různých věštících technik hledali odpovědi na otázky ohledně své budoucnosti. Tato tradice se v některých rodinách uchovala ...

Magazín

Howard Garns a Sudoku

Magické čtverce sloužily zábavě přemýšlivých lidí odedávna, jejich popularita však nikdy nepřekročila okruh těch, kteří tak či onak koketovali s matematikou. Když v roce 1979 publikoval americký architekt Howard Garns svou hru Number Place, neměl zřejmě ...

Magazín

Mistr Bartoloměj z Chlumce řečený Klaret

Mistr Bartoloměj z Chlumce řečený Klaret, polyhistor tvořící v době Karla IV., byl dlouhou dobu ceněn především pro svoji lexikografickou činnost. Snaha vytvořit české názvy ve vědních oborech, které až dosud používaly pouze latinskou terminologii, jej vedla k sepsání několika slovníků

Magazín

Leo Hendrik Baekeland – 100 let bakelitu

V únoru 1909 na zasedání newyorské sekce Americké chemické společnosti oznámil Belgičan Leo Hendrik Baekeland, že nalezl spolehlivý způsob přípravy syntetické pryskyřice z fenolu a formaldehydu. Tento materiál měl být ...

Jerry Bruckheimer Production

Magazín

Jerry Bruckheimer

Filmoví producenti zpravidla stojí ve stínu herců či režisérů, jejich sláva bývá omezena na okruh profesionálů. Široká veřejnost je obvykle neregistruje. Producentovi, kterému jeho filmy vynesly mezi odborníky přezdívku Mr. Blockbuster, nakonec k té opravdové slávě ...

Magazín

Juscelino Kubitschek de Oliveira

Co mají společného zkratky FDR, JFK nebo TGM? Označují prezidenty Roosevelta, Kennedyho a Masaryka, všeobecně srozumitelný akronym zastupující jméno je známkou proslulosti. Podobnou poctu si v Brazílii vysloužil prezident Juscelino Kubitschek de Oliveira …

Herbert Lom v pozadí za Peterem Sellersem

Magazín

Herbert Lom

K nejúspěšnějším filmům 60. až 80. let minulého století patřila série Růžový panter s Peterem Sellersem jako inspektorem Clouseau v hlavní roli. Jeho partnerem byl po dobu téměř 20 let Herbert Lom v roli komisaře Dreyfuse, Clouseauova nadřízeného, kterého nešikovný ...

Orbis sensualium pictus, 1685

Magazín

Komenský a Leibniz

Každé české dítě se na základní škole dozví, že Jan Ámos Komenský byl jedním z nejslavnějších Čechů všech dob. Další studium však na tento poznatek vrhá stín pochybnosti. V textech zahraničních autorů se s Komenským setkáváme jen zcela okrajově, alespoň ve srovnání ...

Východní Alpy - kolébka lyžování

Magazín

Matyáš Žďárský

Na rozdíl od severských disciplín se českému sjezdovému lyžování v průběhu celého 20. století nepodařilo proniknout do světové špičky. O to více nyní prožíváme úspěchy Šárky Záhrobské, jejíž jízdy v druhých kolech světového poháru dokáží

Magazín

Adam Václav Michna z Otradovic

Michna byl český hudební skladatel a básník. Jeho otec Michal byl „Burggraf“ na jindřichohradeckém zámku, podle některých pramenů i městský varhaník a představený hradních trubačů. Pravděpodobně od něho získal Adam první základy hudby. To, že jako dítě ovládal ...

Louvre, křídlo Richelieu

Magazín

Marie-Madeleine de La Fayette

Většina světových médií referovala o zvláštním jevu, který zachvátil Francii: lidé masově čtou knihu, které se posmívá jejich prezident. Nicolas Sarkozy prý již od školních let nemá rád román Kněžna de Clèves, který ...

Hrad Hazmburk, foto: Milan Jedlička

Magazín

Karel Hynek Mácha – básník vášně a frustrace

Četli jste někdy Máchův Máj? Pokud ano, pak nejspíš jako povinnou četbu, jejímž výsledkem bývá přinejlepším jakási povinná úcta. Máchu jako člověka nám přiblíží jeho tajné deníky, nahlédnout do jeho duše nám však dovolí právě jeho Máj, měli bychom jej však přečíst celý ...

Magazín

Gustave Eiffel

Před 120 lety, začátkem května roku 1889, byla v Paříži otevřena jubilejní světová výstava, pořádaná u příležitosti stého výročí Francouzské revoluce. Jedna z hlavních atrakcí výstavy, přes 300 metrů vysoká železná věž, se zakrátko stala symbolem města …


1 | 2 »


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.