Start | O nás | Maxdorf | Spolupráce
Tématický kvíz

Kvíz po promoci


1. Jestliže víme, že srdeční výdej je 5 l/min., z toho 20 % protéká ledvinami a do glomerulů se filtruje opět 20 % protékající plasmy, pak při hematokritu 40 % je hodnota GF:


2. Pacient má hodnotu glomerulární filtrace (GF) 80 ml/min. Látka X se 100% filtruje do glomerulů a v tubulech se 50 % tohoto množství zpětně resorbuje. Clearance látky X je:


3. Trizomie 13. chromozomu se nazývá


4. Hodnoty pH = 7,34, pCO2 = 60 mmHg (8,0 kPa) a bikarbonát = 33 mmol/l svědčí nejspíš pro


5. Na EKG vidíme ve svodech II, III, aVL a V4–V6 vysoký kmit R, kterému vždy předchází negativní (invertovaná) vlna P. Pravděpodobnou příčinou je:


6. Lipázy jsou svou podstatou


7. Dysfagie


8. Zkratka LABA se v interních oborech užívá


9. K typickým příčinám mikrocytární anemie nepatří


10. Kdyby měl pacient v krevním obrazu 4,5 mil. erytrocytů při hematokritu 30 %, šlo by pravděpodobně o
Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.